مطالب جالب و باحال رو برای شما دوستان عزیز گذاشتم بخونید نظرم یادتون نره چندتا خاطره ی خیلی باحالم براتون گذاشتم

آرزوهایی که هرگز برآورده نمیشه گوسفند:آرزو میکنه واسه یه بارم که شده صندلی جلوی وانت بشینه.پاندا واسه یه بارم که شده عکس رنگی بگیره.روباه واسه یه بارم که شده مثه آدم زندگی کنه.الاغ نمیگم تا دلت بسوزه...


یه خاطره ی جالب میخوام براتون بگم از خودم یه روز داشتم میرفتم کلاس زبان آخه من کلاس زبان میرم محمد بهم معرفی کرده.یه پسره بهم تیکه انداخت گفت ای کاش من بجا کیفت بودم گفتم اینقدر توت کتاب میریختم تا خفه بشی


یه جک:ترکه واسه کمک به زلزله زدگان بم میره موقع برگشت دوستش بهش میگه دلخراش ترین صحنه ای که دیدی چی بود گفت داشتم یه بچه رو دفن میکردم بچه دستو پا میزد میگفت عمو عمو من زنده ام


یه خاطره از محمد:تو دانشگاه بودیم که بچه ها با استاد سر این که دخترا زرنگترن یا پسرا کل افتادیم که استاد گفت اینقد بحث نکنید خوب معلومه دخترا چون از هر دو نیم کره ی مغزشون استفاده میکنن ولی پسرا فقط از یه نیم کره ی  مغزشون استفاده میکنن.دخترا با شنیدن این حرف استاد خوشحال شدنو زدن زیر خنده و شروع کردن تیکه انداختن به پسرا که یهو استادمون بهشون گفت شما هم اینقدر خوشحال نشید همون یه نیم کره ی پسرا به اندازه ی دوتا نیمکره ی شما کار میکنه