دوستای عزیز ٨ تا عکس از خطای دید انسان
به وسط عکس نگاه کنید و سرتان را عقب و جلو ببرید  
alt

بقیه در ادامه مطلب در صورتی که هر یک از عکسها باز نشد روی آن راست کلیک کرده و show picture را انتخاب کنید


به وسط عکس نگاه کنید و سرتان را به عقب و جلو حرکت دهید


alt

چشمهایتان را روی عکس بچرخوانید
alt

چشمهایتان را روی عکس بچرخوانید چه اتفاقی می افتد؟


alt نشانگر موس را در در عکس به حرکت در آورید خواهید دید که

چه موج زیبایی بین گلها به وجود می آیدalt

با نگاه کردن به علامت + و عقب و جلو بردن سر دایره های کوچکتر به حرکت در می آیند


alt

برای چند لحظه به نقطه سیاه وسط عکس نگاه کنید نقطه های رنگی پاک نمیشوند؟


alt

چشمهایتان را روی عکس بچرخوانید


alt